Неопрен CR без клея

more('product','2490','tile');